Character Testing of Belgians

Oppdatert 12. juni, 2010

NBFK og Sverre Kirkemo har utarbeidet en MH-ønskeprofil for den "perfekte" Belgiske Fårehund. Det er et mål at gjennomsnittet av rasen skal ligge innenfor ønskeprofilen.
Les mer om ønskeprofilen på NBFKs hjemmeside, www.nbfk.no. Tror denne dessverre er fjernet fra NBFKs hjemmeside, men jeg beholder den her likevel.

Tekst i mørk blå: Ønskelig
Tekst i lys blå: Akseptert
Tekst i rosa: Rinas resultat


1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hilsing Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna. Rina Aksepterer kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert Intensiv kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b KONTAKT Samarbeide Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Rina Følger med motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning Følger med hele veien. Nøytral Følger med villig. Engasjerer seg Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c KONTAKT Håndtering Avviser, knurrer og/eller bite forsøk Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører. Rina Aksepterer, nøytral Aksepterer, svarer med kontaktatferd Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testleder
2a LEK Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. starter langsomt, men blir aktiv. Rina Leker aktivt, starter raskt Leker veldig aktivt - starter veldig raskt
2b LEK Griping Griper ikke Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden. Rina Griper direkte med hele munnen Griper direkte. Hugger i gjenstanden
2c LEK Drakamp Biter ikke Biter forsiktig, slipper, holder, men drar ikke i mot Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak.Rina Griper direkte med hele munnen, drar i mot til testleder slipper Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper
3a JAKT Forfølgelse Starter ikke. Rina Starter, men avbryter Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter Starter med høy fart – målrettet Bremser ned ved byttet Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b JAKT Griping Overser byttet/springer ikke frem. Rina Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse Griper direkte Slipper Griper direkte, Beholder byttet i 3 sekunder
4 AKTIVITET Er uoppmerksom/uinteressert/inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger. Rina Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt og snuser Er urolig. Veksler hurtig mellom aktiviteter
5a AVSTANDSLEK Interesse Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme Interessert. Følger fig. uten avbrudd. Rina Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK Trussel/aggresjon Ingen bjeff eller knurring. Rina Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første del Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første og andre del
5c AVSTANDSLEK Nysgjerrighet Går ikke frem til fig. Uinteressert Går frem når fig. snakker eller leker med gjenstanden. Rina Går frem når fig. gir seg til kjenne Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d AVSTANDSLEK Lekelyst Viser ingen interesse Leker ikke, men viser interesse Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke i mot Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar i mot. Rina Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke
5e AVSTANDSLEK Samarbeide Viser ingen interesse Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med fig. når denne er aktiv. Rina Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE Redsel Stanser, kort stopp Huker seg og stanser Gjør unnamanøver uten å vende seg bort. Rina Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon Viser ingen trusselatferd. Rina Viser noe trusselatferd Viser noe trusselatferd over lenger tid Viser trusselatferd og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet Går frem når fører legger ned kjeledressen/går ikke frem Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeledressen/roper på hunden Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av. Rina Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel Ingen tempoforandring eller unnamanøver Liten bue/liten tempoforandring/ser bort ved noen av passeringene Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer. Rina Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE Gjenstående interesse Ingen interesse for kjeledressen Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang. Rina Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET Redsel Stanser kort stopp Huker seg og stanser Gjør unna manøver uten å vende seg bort. Rina Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet Går ikke frem Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden Går fram til skrammelet når føreren står ved siden Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen. Rina Går fram til skrammelet uten hjelp
7c LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel Ingen tempoforandring eller unna manøver. Rina Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse Ingen interesse for lydkilden Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang Stanser/lukter ser på lydkilden minst 2 ganger. Rina Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a SPØKELSER Trussel/aggresjon Viser ingen trusselatferd. Rina Viser noe trusselatferd Viser trusselatferd over lengre tid Viser stor trusselatferd og noen angrep Viser trusselatferd og flere angrep
8b SPØKELSER Kontroll Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/resignerer Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd. Rina Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet
8c SPØKELSER Redsel Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører, avstandsregulering. Rina Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll Flykter lenger enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate stedet
8d SPØKELSER Nysgjerrighet Går fram når fører har tatt av figurantene drakta Går fram når fører snakker med figurantene/roper på hunden Går fram til spøkelset når fører står ved siden av Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand Går fram til spøkelset uten hjelp. Rina
8e SPØKELSER Kontakt Avviser eller unngår kontakt forsøk Aksepterer kontakt – helt uengasjert, men drar seg ikke unna Besvarer kontaktforsøk Tar selv kontakt - balansert. Rina Intensiv kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe
9a LEK 2 Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Leker – starter langsomt, men blir aktiv Leker aktivt, starter raskt. Rina Leker veldig aktivt – starter veldig raskt
9b LEK 2 Griping Griper ikke Griper ikke direkte, snuser først på gjenstanden Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden Griper direkte med hele munnen. Rina Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10 SKUDD Viser ingen berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt Kontroll som forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet. Rina Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd