Czarinas fremgang og Kurs

Oppdatert 14. desember, 2010

Kurs Vi Har Gått

Kurstype Når Varighet Instruktør
Utstilling Jan 26, -09 8 ganger a 1 time Tawn Sinclair
Sporkurs 13.-16.mai, -10 4 dager Geir Bjørge Larsen
Sporkurs 1. - 3. oktober -10 3 dager Maj-Brit Iden
Konkurransekurs LP 29. - 31. oktober -10 3 dager Hege Johnsen